EnergyManagement handlar om vanor som skapar positiv energi
och som gynnar både prestationer och välbefinnande. Med EnergyManagement kan du och ditt team öka både effektivitet och effektfullhet samtidigt som ni mår bättre.

EnergyManagement handlar om vanor som skapar positiv energi
och som gynnar både prestationer och välbefinnande. Med EnergyManagement kan du och ditt team öka både effektivitet och effektfullhet samtidigt som ni mår bättre.

Resultat

Resultat som går att mäta,
och känna

Effekt

Effekt direkt,
effekt som varar

Praktiskt

Praktiskt och konkret,
på vetenskaplig grund

Resultat

Resultat som går att mäta,
och känna

Effekt

Effekt direkt,
effekt som varar

Praktiskt

Praktiskt och konkret,
på vetenskaplig grund

EnergyManagement-modellen står i centrum för EnergyManagement-arbetet.

Modellen tar ett helhetsgrepp över vad som påverkar vår individuella och gemensamma energi positivt och gör det möjligt att arbeta med detta på ett strukturerat och strategiskt sätt.

EnergyManagement är i sin metodik praktisk och konkret.

Verktygen är lättanvända och ger effekt direkt. Uppgifterna är aldrig betungande. Fokus ligger på positiva förändringar och på det som fungerar väl och går bra. På det viset lyckas man etablera nya vanor och skapa en vinnande attityd och stämning. När ett team möts i metodiken blir det som ringar på vattnet, det goda sprider sig. Från kollega till kollega, från avdelning till avdelning, ut till kund. EnergyManagement är också till nytta på individnivå och i privatlivet.

EnergyManagement har en vetenskaplig grund i ämnet hälsopromotion.

Hälsopromotion är ett tvärvetenskapligt område som ger kunskap om hur hälsa skapas med perspektivet må bra och fungera som bäst. Med EnergyManagement ges kontroll över faktorer som påverkar den individuella energin och arbetsgruppens positiva laddning. Det gör att arbetsglädjen och effektiviteten höjs medan stressnivåerna sänks.

EnergyManagement jobbar med såväl små som stora företag i alla branscher.

Bland stora företag kan Alfa Laval nämnas som har jobbat med EnergyManagement sedan 2011. Resultaten av EnergyManagement-programmen går att mäta, men som en avdelningschef uttryckte det, de går också att känna.

EnergyManagement-modellen står i centrum för EnergyManagement-arbetet.

Verktygen är lättanvända och ger effekt direkt. Uppgifterna är aldrig betungande. Fokus ligger på positiva förändringar och på det som fungerar väl och går bra. På det viset lyckas man etablera nya vanor och skapa en vinnande attityd och stämning. När ett team möts i metodiken blir det som ringar på vattnet, det goda sprider sig. Från kollega till kollega, från avdelning till avdelning, ut till kund. EnergyManagement är också till nytta på individnivå och i privatlivet.

EnergyManagement är i sin metodik praktisk och konkret.

Verktygen är lättanvända och ger effekt direkt. Uppgifterna är aldrig betungande. Fokus ligger på positiva förändringar och på det som fungerar väl och går bra. På det viset lyckas man etablera nya vanor och skapa en vinnande attityd och stämning. När ett team möts i metodiken blir det som ringar på vattnet, det goda sprider sig. Från kollega till kollega, från avdelning till avdelning, ut till kund. EnergyManagement är också till nytta på individnivå och i privatlivet.

EnergyManagement har en vetenskaplig grund i ämnet hälsopromotion.

Hälsopromotion är ett tvärvetenskapligt område som ger kunskap om hur hälsa skapas med perspektivet må bra och fungera som bäst. Med EnergyManagement ges kontroll över faktorer som påverkar den individuella energin och arbetsgruppens positiva laddning. Det gör att arbetsglädjen och effektiviteten höjs medan stressnivåerna sänks.

EnergyManagement jobbar med såväl små som stora företag i alla branscher.

Bland stora företag kan Alfa Laval nämnas som har jobbat med EnergyManagement sedan 2011. Resultaten av EnergyManagement-programmen går att mäta, men som en avdelningschef uttryckte det, de går också att känna.

Ta-hand-om-din-energi

Känn dig alltid välkommen att connecta med mig!

Varför slarvar vi så med att ta hand om vår energi?

Både den egna och den i våra organisationer. När det samtidigt är vår viktigaste resurs. Inte bara för att klara arbetet, vardagen, utmaningar och för att behålla hälsan – utan också för att kunna göra bra ifrån oss.

Det går inte att önska arbetsglädje, innovativ förmåga och konstruktivt tänkande samtidigt som det finns för lite marginal mellan kraften som livet och arbetet tar och kraften vi har att möta detta. Om vi har ambitionen att vara vårt bästa jag, eller vårt bästa vi på arbetsplatsen, behöver vi ta vår energi på allvar. Och jobba strategiskt med frågan. Allt annat är dumt.

Ta det från en som verkligen vet vad energi betyder i både liv och verksamhet. Och som använt sin erfarenhet till att utveckla tjänster som kan hjälpa dig, ditt team och din verksamhet att inte gå miste om denna potential.

// Annica Gilbertsson

grundare av EnergyManagement

Varför slarvar vi så med att ta hand om vår energi?

Ta-hand-om-din-energi

Känn dig alltid välkommen att connecta med mig!

Både den egna och den i våra organisationer. När det samtidigt är vår viktigaste resurs. Inte bara för att klara arbetet, vardagen, utmaningar och för att behålla hälsan – utan också för att kunna göra bra ifrån oss.

Det går inte att önska arbetsglädje, innovativ förmåga och konstruktivt tänkande samtidigt som det finns för lite marginal mellan kraften som livet och arbetet tar och kraften vi har att möta detta. Om vi har ambitionen att vara vårt bästa jag, eller vårt bästa vi på arbetsplatsen, behöver vi ta vår energi på allvar. Och jobba strategiskt med frågan. Allt annat är dumt.

Ta det från en som verkligen vet vad energi betyder i både liv och verksamhet. Och som använt sin erfarenhet till att utveckla tjänster som kan hjälpa dig, ditt team och din verksamhet att inte gå miste om denna potential.

// Annica Gilbertsson

grundare av EnergyManagement