EnergyManagement

Workshop

Workshopen i samband med våra årliga strategi-dagar var väldigt bra, både för oss och i förlängningen för våra kunder! Vårt välmående och vår energi är avgörande för vår förmåga att leverera på topp, det tycker jag är väl värt att investera i.

Lars Guttorp,VD Arkatay Consulting

EnergyManagement-workshopen ger

  • En god introduktion till EnergyManagement.
  • Konkreta verktyg, inspiration och energigivande tips som är bra både för var och en och verksamheten ni är en del av.
  • En ingång till att lära känna varandra på nya sätt och gemensamt skapa bra förutsättningar för en energirik vardag där energin inte är slut bara för att arbetsdagen är det.
  • En möjlighet att sätta sin egen energi i fokus på ett sätt som är bra även för arbetsgruppen.
  • Goda råd som hjälper er att lyckas med nya vanor och förändringar, användbara på resan mot mer positiv energi.
Boka Workshop

Okej, så workshop säger du?

Kicka igång processen -
kom igång med den första
energigivande vanan!

Med er hem från denna workshop har ni en tankeväckande energiinjektion som ni har nytta av i er roll på ert arbete, men också i livet i övrigt. Vars och ens egen energi sätts i fokus men ni kommer också att få tips och idéer på vad man kan göra på en arbetsplats för att energimässigt stärka varandra och en bygga en kultur som främjar både framgång och välbefinnande.

Under en inspirerande föreläsningsdel får ni lära er om EnergyManagement-modellens fem energidimensioner och dess 21 påverkanspunkter, inklusive praktiska och vardagsnära idéer och exempel på vad man kan jobba med för att öka sin egen och gruppens positiva energi.

Efter detta följer tid för egen reflektion där ni var och en får göra en EnergyManagement-inventering för att se var ni hämtar kraft idag och vad ni kan göra för att skapa mer positiv energi. Slutligen får ni alla hjälp med att komma igång med en första energigivande vana som ni vet ni skulle vinna på att ha!

Syftet med denna workshopen är att ge en ökad förståelse för vad som påverkar vår energi positiv, både individuellt och i grupp, ge inspiration till att börja jobba med faktorer som laddar både liv och arbetsliv med extra kraft, samt starta processen!

Den här halvdagsworkshopen kan stå för sig själv, alltså göras separat, men är också den workshop som startar programmet. Den passar alla slags grupper. Allt från VD-grupper till olika arbetsteam.

Boka Workshop