EnergyManagement

Program

Vi hade från början en bra energinivå, nu är den smått fantastisk och jag gläds innerligt åt framgångarna. EnergyManagement-programmen har definitivt satt ordentliga avtryck på glädje, effektivitet och resultat!

Arne Hermansson, Managing Director Alfa Laval Lund AB

EnergyManagement-programmet ger

  • Vanor som skapar positiv energi till nytta för arbetsvardagen, men också i livet utanför jobbet.
  • Något roligt att samlas kring som bygger en kultur som främjar både välbefinnande och framgång, och som gör det lättare att klara motgång.
  • En möjlighet att lära känna varandra på nya sätt och stärka gruppkänslan.
  • En positivt laddad stämning med fokus på framsteg och på det som fungerar bra.
  • Tips, inspiration och konkreta och lättanvända verktyg som kan lyfta både liv och arbetsliv till nya nivåer.
  • Effekt direkt! Det vill säga en omedelbart märkbar skillnad i kombination med vanor som håller i längden. 
Boka Programmet

Programmet, berätta mer vetja!

Utveckla teamets positiva laddning -
bygg en energistrategi och etablera vanorna!

EnergyManagement-programmet består av en serie workshops utspridda i tiden. På ett strukturerat, konkret och vardagsnära sätt går vi igenom EnergyManagement-modellens fem energidimensioner och underliggande påverkanspunkter.

Vid varje tillfälle tas nya vanor fram att fokusera på till nästa gång. Mellan träffarna påminns, peppas och inspireras ni av olika energihälsningar.

Arbetet utmynnar i en energistrategi; ett gemensamt dokument som säkerställer gruppens positiva laddning. Den av er själva skapade energin har ni nytta av rakt ner i er arbetsvardag, rakt in era arbetsuppgifter, rakt in i era möten. Och det går inte att undvika, man har nytta av EnergyManagement också utanför arbetet.

Även efter programmet håller vi, via er energigrupp, kontakten. Energigruppen består av personer som har ett särskilt EnergyManagement-fokus och som hjälper till att hålla energistrategin levande.

Boka Programmet
Glädje
Fokus
Energi
Boka mer energi