EnergyManagement

EnergyManagement & Metodik

EnergyManagement

EnergyManagement handlar om vanor som skapar positiv energi och som gynnar både prestation och välbefinnande. Helt enkelt – konsten att få ut så mycket som möjligt av sig själv och sin organisation, utan att öka slitaget.

EnergyManagement-modellen består av fem energidimensioner och 21 påverkanspunkter och tar ett helhetsgrepp över vad som inver-kar på hur vi mår och fungerar, både på individ- och gruppnivå. Med modellen kan vi på ett strukturerat, konkret och vardagsnära jobba med faktorer som positivt påverkar vår energi.

EnergyManagement passar särskilt väl för företag som redan är bra men som har ambi-tionen utvecklas till att vara ännu bättre, för att inte säga ligga i den absoluta toppen.

METODIK OCH VETENSKAPLIGHET

EnergyManagement är i sin metodik praktisk och konkret.

Verktygen man får är lättanvända och ger effekt direkt. Uppgifterna är aldrig betungande. Fokus ligger på positiva för-ändringar och på det som fungerar väl och går bra. På det viset lyckas man med nya vanor och så skapar man en vinnande attityd och stämning.

EnergyManagement bygger, i kombination med praktiska erfarenheter, på en vetenskaplig grund i det tvärvetenskapliga ämne som heter hälsopromotion.

Väldigt förenklat kan detta förklaras som det området som svarar på frågor som -Var och hur skapas hälsa? -Vad gör att vi inte bara behåller hälsan utan förbättrar den?

Kunskap till det här området hämtas från olika samhälls- och beteendevetenskapliga ämnen och från olika ämnen som handlar om hälsa. Psykologi är en av de primära disciplinerna. En spännande sak är att den traditionella psykologin fått sällskap av den positiva psykologin, ett med forskningsmått mätt ganska nytt forskningsområde.

Det som gör den positiva psykologin extra intressant är de experiment kopplade till våra prestationsförmågor inom olika områden och att man tydligare än någonsin är intresserad av att studera vad som får oss människor att bli vårt bästa jag, fungera optimalt, ja, helt enkelt blomstra. Precis det som ligger bakom födelsen av idén till EnergyManagement!