EnergyManagement

Historia

Från idé...

Det är över 20 år sedan det stod klart för mig att positiv energi är en viktig faktor för både vårt välbefinnande och för våra framgångar.

På tidigt 90-tal började jag på allvar intressera mig för hur vi kan få ut det mesta och bästa av oss själva. Det var också då det gick upp för mig att de vanor som får oss att må som bäst också får oss att prestera som bäst, något som det idag är lätt att få stöd för i forskningen. Då, som nyutbildad marknads-ekonom, arbetade jag i organisationer som alla hade ambitionen att göra riktigt bra ifrån sig, men som inte alltid hade vanor som maximerade prestandan. Här såg jag en stor potential!

En rad olika veten-skapliga experiment och studier visar nu det som jag för så länge sedan lade märke till i varda-gens laboratorium

Enkelt uttryckt; har vi vanor som gör oss pigga och glada så ökar vår produktivitet och prestanda på en mängd olika sätt samtidigt som både vårt välbefinnande och vår hälsa förbättras. Med andra ord kan man säga att Harvard och andra akade-miska lärosäten nu har kommit ikapp.

... Till verklighet

Ligga i framkant? Smart då att jobba med allt som bidrar till att man blir så bra man kan.

Parallellt med att jag läste till beteendevetare med inriktning hälsopromotion började jag skissa på det koncept som idag har blivit EnergyManagement. Jag tänkte: -Vill man ligga i framkant och utveckla sig själv och sin verksamhet till att bli det bästa man kan bli så är det smart att jobba med alla områden som bidrar till att man blir så bra man bara kan.

Testkört och klart.

Efter att nu i många år arbetat med mitt eget EnergyManagement har jag om och om igen sett vilken skillnad positiv energi kan göra i människors liv och på arbetsplatser. Dessut-om har jag testkört och haft stor nytta av mitt eget koncept i olika utmaningar. Både sådana jag själv har valt, som t.ex. att starta företag, till sådana livet gett och som varit av det tråkigare och till och med livshotande slaget som ett cancerkrig är.

Kanske har jag haft störst nytta av vanor som skapar positiv energi i de jobbigaste situatio-nerna. Men samma vanor ger sen större glädje och gör det lättare att lyckas med det man vill då livet är i en mer medgörlig fas.

Visste du...

Att din personliga energi påverkar andra minst lika mycket som den påverkar dig. Du väljer!